Mỗi cung mệnh sẽ hợp với các màu nhất định, chúng ta hãy nhập năm sinh hoặc mệnh vào để chọn màu kính hợp với cung mệnh, thứ tự hợp giảm dần từ trái qua phải.

Tra màu hợp tuổi theo năm sinh

wdt_IDNăm sinhMệnhMàu hợp 1Màu hợp 2Màu hợp 3
11950Mệnh MộcĐenXanh biểnXanh lá cây
21951Mệnh MộcĐenXanh biểnXanh lá cây
31952Mệnh ThủyĐenXanh biểnXanh lá cây
41953Mệnh ThủyĐenXanh biểnXanh lá cây
51954Mệnh KimVàngNâuXanh lá cây
61955Mệnh KimVàngNâuXanh lá cây
71956Mệnh HỏaĐỏHồngTím
81957Mệnh HỏaĐỏHồngTím
91958Mệnh MộcĐenXanh biểnXanh lá cây
101959Mệnh MộcĐenXanh biểnXanh lá cây
Năm sinhMệnhMàu hợp 1Màu hợp 2Màu hợp 3