CÁC TIỆN ÍCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT

PK Phòng tắm kính

Nút chặn tay nắm cửa kính

20,000 đ50,000 đ
850,000 đ /m2
850,000 đ /m2

Nhôm cửa sổ

C3208

60,000 đ

Hệ 55

C3234

60,000 đ

Hệ 93

D3212A

60,000 đ

PHÒNG TẮM KÍNH

850,000 đ /m2
850,000 đ /m2
850,000 đ /m2
850,000 đ /m2
850,000 đ /m2
850,000 đ /m2

GƯƠNG TRANG TRÍ

1,150,000 đ /m2
980,000 đ /m2
850,000 đ /m2
1,250,000 đ /m2

Gương màu

Gương thủy đen

850,000 đ /m2

Gương màu

Gương thủy xám

850,000 đ /m2
850,000 đ /m2
2,450,000 đ /m2
2,450,000 đ /m2
2,450,000 đ /m2
2,450,000 đ /m2
1,950,000 đ /m2
2,450,000 đ /m2
1,950,000 đ /m2

Gương màu

Gương thủy tím

1,350,000 đ /m2
980,000 đ /m2
850,000 đ /m2

Gương trắng

Gương thủy trắng

650,000 đ /m2
1,150,000 đ /m2

KÍNH SƠN - KÍNH BẾP

Hết hàng
1,050,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV32

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV31

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV30

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV29

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV28

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV27

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV26

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV25

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV24

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV23

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV22

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV21

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV20

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV19

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV18

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV17

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV16

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV15

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV14

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV13

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV12

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV11

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV10

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV09

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV08

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV07

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV06

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV05

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV04

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV03

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV02

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính bếp NV01

1,050,000 đ1,450,000 đ /m2

Kính bếp

Kính ốp bếp

1,050,000 đ /m2

KÍNH GHÉP VẢI

2,100,000 đ2,400,000 đ /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F05

1,650,000 đ1,800,000 đ /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F04

1,650,000 đ1,800,000 đ /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F03

1,650,000 đ1,800,000 đ /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F02

1,650,000 đ1,800,000 đ /m2

Kính ghép vải

Kính ghép vải F01

1,650,000 đ2,350,000 đ /m2

KÍNH ĐÚC HOA VĂN

Kính đúc

Kính đúc M-A32

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A31

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A30

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A29

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A28

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A27

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A26

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A25

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A24

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A23

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A22

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A21

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A20

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A19

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A17

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A18

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A16

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A15

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A14

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A13

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A12

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A11

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A10

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A9

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A8

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A7

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A6

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A5

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A4

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A3

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A2

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc M-A1

2,800,000 đ3,200,000 đ /m2

Kính đúc

Kính đúc

1,750,000 đ /m2

NHÔM THEO QUY CÁCH

Nhôm cửa đi

DADLC-01

60,000 đ

Hệ 93

D1547B

60,000 đ

Hệ 93

D1541A

60,000 đ

Hệ 93

D1546B

60,000 đ

Nhôm cửa đi

C3336

60,000 đ

Nhôm cửa đi

C3321

60,000 đ

Nhôm cửa đi

C3319

60,000 đ

Nhôm cửa đi

C3312A

60,000 đ