Gương thủy trà nhạt

850,000 đ /m2

– Gương thủy trà nhạt (kính thủy trà, kính thủy đồng) có độ dày 5mm và được sản xuất bởi bởi tập đoàn AGC tại nhà máy Indonesia.

– Báo giá chỉ áp dụng cho đơn hàng có tỉ lệ hao hụt nguyên liệu <20%.

Diện tích (m2)
Thành tiền
error: Hi: GIAIPHAPKINH.COM!!