Để tạo thuận tiện cho quý khách hàng trong việc lựa chọn màu sơn, tính toán giá thành kính bếp, kính ốp tường GIAIPHAPKINH.COM xin hướng dẫn quý khách dùng điện thoại để đo kính.

Điện thoại chạy iOS 12

Để sử dụng chúng ta cần có iPhone chạy iOS 12 và mở ứng dụng Measure lên

Điện thoại chạy Android