Cửa kính lùa xếp

    850,000 đ

    Khi không gian sống càng trở nên chật hẹp, đặc biệt là ở các đô thị lớn thì xu hướng thiết kế cũng thay đổi theo với những lựa chọn tiết kiện và tận dụng không gian nhất có thể mà vẫn đem lại sự tiện lợi cho công năng sử dụng. Cửa kính xếp gấp chính là một giải pháp giải quyết bà toán tối ưu hóa không gian. Khi đóng lại, đó là phần ngăn cách còn lúc mở ra sẽ nối liền không gian và quan trọng là cửa gấp xếp chỉ chiếm một phần diện tích nhỏ sát tường.

    error: Hi: GIAIPHAPKINH.COM!!